Comment කරමු

Comment කරමු

comment කරන්නේ කොහොමද ?
ප්‍රතමයෙන්ම MY ACCOUNT මෙනුව වෙත ගොස් එය click කරන්න,ඉන්පසු දකුණු පස ඇති Register කොටුව ට ගොස් Email address සහ ඔබ කැමති Password යොදා ලියාපදිංචි වන්න ඉන්පසු තමන් කැමති පොත තෝරාගෙන Comment කරන්න.

1 MY ACCOUNT මෙනුව වෙත ගොස් එය click කරන්න.

2 ඉන්පසු දකුණු පස ඇති Register කොටුව ට ගොස් Email address සහ ඔබ කැමති Password යොදා ලියාපදිංචි වන්න3 දැන් ඔබගේ comment ටුව රිසි ලෙස යොදන්න,අමතක නොකර ඔබේ Rating නැතිනම් ඔබ කොතරම් මේ පොතට කැමතිද යන්න තරු ලකුණු මගින් දක්වන්න,තරගය සදහා comment කිරීමේදී Facebook comment- option බාවිතා නොකරන්න,

2 Comments on “Comment කරමු

  1. අතිෂෝක්ති භාවිතා කරමින් රචනා කරන ලද ලොවීනා කෘතිය මොහාන් රාජ් මඩවල මහතා විසින් රචිත අග්රගන්ය කෘතියක් ලෙස හැඳින්විය හැක.මෙහි හරය තුලින් එතිහාසික ලාංකික ජන සමාජය පිලිබඳ පුලුල් අවබෝධයක් ලබා ගත හැකියාව ඇති සේම එක හුස්මට කියවා අවසන් කල හැකි සෞන්දර්යාත්මක කෘතියකි.මෑත භාගයේ රචකයින් අතින් රචනා වූ ප්රභන්ධාත්මක හා චමත්කාරජනක කෘතියක් වන මෙය නිදහස් චින්තනයෙන් රචනා කථන ලද විශිෂ්ඨ නිර්මානයක් ලෙස සැලකිය හැක.

    • ඔබ මේ Comment ටුව ලිවිය යුත්තේ ලොවිනා කෘතිය තුලය,අප විසිඉන් එය නිවැරදි තැනට යොමු කරන බව කරුණාවෙන් දන්වා සිටිමු –

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>